Euro bez większego wsparcia ze strony polityki monetarnej

05-06-2023 14:12
O ile w maju na kurs EURUSD wpływał fakt, że Fed może jeszcze wykonać kilka kroków w zakresie stóp procentowych, o tyle po ostatnim posiedzeniu EBC po stronie EUR nie pojawiło się zbyt wiele informacji dotyczących polityki pieniężnej. Rewizja poglądów rynku na Fed była głównym wydarzeniem dla kursu walutowego. Trochę się zmieniło po ubiegłotygodniowym wystąpieniu Christine Lagarde, która przypomniała rynkowi, że bank wciąż opowiada się za restrykcyjnym podejściem. Dziś o 15 ponownie głos zabierze prezeska EBC.

EBC wciąż komunikuje, że chce walczyć z inflacją, jednak ta z miesiąca na miesiąc pokazuje coraz bardzie zadawalające wyniki, co w pewnym stopniu może ograniczać potencjał wzrostowy dla euro. Rynek otrzymując dane na temat spadającej dynamiki inflacji (ten spadek jest szybszy niż założenia) i zaczyna coraz bardzie wątpić w restrykcyjne nastawnie EBC. Dziś otrzymaliśmy kolejną porcję danych na temat cen producenckich, które wpisują się w ten schemat.

O przebiegu notowań EUR/USD w średnim terminie będą decydować wydarzenia zaplanowane na przyszły tydzień, kiedy to jednocześnie Fed jak i europejska instytucja będą podejmować decyzje w sprawie stóp procentowych stóp procentowych.   

Z ważnych danych, które mogą zmienić układ sił na wykresie, otrzymamy dziś raport ISM dla usług oraz 13 czerwca inflację konsumencką z USA. Kolejną publikację HICP dla strefy euro rynek pozna dopiero 16 czerwca (czyli dzień po decyzji EBC).

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.