EMFX: słabszy dolar, silniejszy złoty

25-06-2021 12:04
Na rynku walutowym trwa stabilizacja notowań dolara na relatywnie niskich poziomach, co przekłada się na wzrost apetytu na ryzykowne aktywa. Z poprawy nastrojów na rynkach bazowych korzysta złoty, dodatkowo wspierana komentarzami z RPP.
 EMFX: słabszy dolar, silniejszy złoty

EUR/USD utrzymuje się nieco poniżej oporu 38,2 proc. zniesienia wewnętrznego, ale nastroje na rynku są relatywnie dobre. Rynek uwierzył prezesowi Powell’owi, który zapewnił o braku pośpiechu w zacieśnianiu warunków finansowych. Gołębie EBC sprawia jednak, że przestrzeń do aprecjacji eurodolara jest mocno ograniczona. W piątek około południa kurs oscyluje wokół 1,1940, przy rentownościach papierów skarbowych USA na poziomie 1,48 proc. w przypadku 10-latek.

Złoty jest w piątek najsilniejszą walutą w regionie CEE, a powodów umocnienia można upatrywać w wypowiedziach członka RPP. Gatnar przyznał w jednym z wywiadów, że analitycy NBP systematycznie podnoszą prognozy inflacji, które sięgają 4,1 proc. 1Q22. Taki scenariusz oznacza, że dynamika wzrostu cen będzie spadała znacznie wolniej niż pierwotnie zakładano, co wytrąca Radzie jeden z argumentów utrzymywania luźnej polityki pieniężnej. Dodatkowo Gatnar stwierdza, że prognozy nie uwzględniają gigantycznej stymulacji fiskalnej, z jaką będziemy mieli do czynienia przy okazji wprowadzania założeń Polskiego Ładu. Członek RPP opowiada się za tzw. sygnalną podwyżką stóp procentowych, a więc o 15 pb. Naszym zdaniem realizacja takiego scenariusza ma nikłe szanse powodzenia, niemniej takie słowa mogą być używane do spekulacyjnego umacniania złotego. W piątek około południa EUR/PLN spada do 4,5080, a notowania USD/PLN cofa się w okolice 3,7740. Funt bez wsparcia ze strony BoE słabnie, a kurs GBP/PLN cofa się do 5,2450.

Notowania instrumentu EUR/PLN, interwał: D1, źródło: TMS BrokersNotowania instrumentu EUR/PLN, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.