Ekspansja przemysłu w USA

01-06-2021 16:08
Wartość wskaźnika koniunktury ISM w maju wyniosła 61,2 pkt. (prog. 60,9 pkt.) i wskazuje na dalszą ekspansję sektora po otwarciu gospodarki. Nastroje w biznesie napędzane są przez dalszy wzrost portfela zamówień. Subindeks nowych zamówień osiągnął w maju wartość 67 pkt. Poniżej prognoz kształtuje się subindeks zatrudnienia (50,9 pkt. vs 55,1 pkt. oczekiwany), co zapala lampkę ostrzegawczą przed piątkowym odczytem zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Futures na szeroki indeks S&P utrzymuje się około 0,6 proc. powyżej poziomów odniesienia. EUR/USD umacnia się minimalnie na przestrzeni dnia do 1,2240.
Ekspansja przemysłu w USA
Zastrzeżenia prawne