ECB: ruch o 50 pb do góry

02-02-2023 14:21
Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Obecnie stopa refinansowa jest na poziomie 3,00 proc., a depozytowa wynosi 2,50 proc.. Notowanie EUR/USD w pierwszej reakcji urosło, jednak od razu zaczeło korygować zysk.

Poinformowano także, że ECB zakłada, że w marcu także podwyższy stopy procentowe o 50 pb. Mówi się także, że stopy powinny dalej rosnąć, ale w stałym tempie. O 14:45 rozpocznie się konferencja prasowa przedstawicieli ECB.

Kurs głównej pary walutowej EUR/USD w pierwszej reackji wzrósł o 0,14 proc., lecz praktycznie od razu zawrócił i zaczął podążać na południe. Notowanie aktualnie jest na poziomie 1,0975.

Wykres poziomu stopy refinansowej i depozytowej w strefie euro; źródło: Bloomberg

Zastrzeżenia prawne