EBC: zmiany w forward guidence

22-07-2021 13:54
Europejski Bank Centralny bez zaskoczeń pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie (stopa depozytowa -0,5 proc.). W komunikacie po posiedzeniu bank potwierdza również brak zmian w programie skupu aktywów. Zgodnie z oczekiwaniami bank centralny dostosował forward guidence do nowej strategii inflacyjnej (strategii symetrycznego celu). Zmiany implikują utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przez długi okres. EUR/USD po krótki perturbacjach wraca do okolic 1,18.
EBC: zmiany w forward guidence
Zastrzeżenia prawne