EBC: zmiany w forward guidence

22-07-2021 13:54
Europejski Bank Centralny bez zaskoczeń pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie (stopa depozytowa -0,5 proc.). W komunikacie po posiedzeniu bank potwierdza również brak zmian w programie skupu aktywów. Zgodnie z oczekiwaniami bank centralny dostosował forward guidence do nowej strategii inflacyjnej (strategii symetrycznego celu). Zmiany implikują utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przez długi okres. EUR/USD po krótki perturbacjach wraca do okolic 1,18.
EBC: zmiany w forward guidence
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.