EBC utrzymał stopy procentowe. Kurs EUR/USD w okolicach poziom 1,0910

14-12-2023 14:23
EBC pozostawia kluczowe stopy procentowe bez zmian na grudniowym posiedzeniu polityki pieniężnej. Kurs euro podlega niewielkim wahaniom. Głowna prawa walutowa znajduje się cały czas w okolicach poziomu 1,0910. Spadają rentowności 10-letnich obligacji niemieckich do poziomu 2,115 proc.
EBC utrzymał stopy procentowe. Kurs EUR/USD w okolicach poziom 1,0910

Z opublikowanego protokołu z posiedzenia dowiadujemy się, że:

  • Inflacja spadła w ostatnich miesiącach, ale prawdopodobnie tymczasowo wzrośnie w najbliższym czasie.
  • Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych są nadal silnie przenoszone na gospodarkę
  • Zaostrzone warunki finansowania tłumią popyt, co pomaga obniżyć inflację
  • Oczekuje, że wzrost gospodarczy pozostanie słaby w najbliższym czasie.
  • Przyszłe decyzje zapewnią, że stopy procentowe będą ustalane na wystarczająco restrykcyjnych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne.
  • EBC nadal będzie stosować podejście zależne od danych w celu określenia odpowiedniego poziomu i czasu trwania restrykcji.
  • Decyzje dotyczące stóp będą oparte na ocenie perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych.
  • EBC zamierza zaprzestać reinwestycji w ramach PEPP pod koniec 2024 r.
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.