EBC utrzymał stopy procentowe. Kurs EUR/USD w okolicach poziom 1,089010

25-01-2024 14:22
EBC pozostawia kluczowe stopy procentowe bez zmian na styczniowym posiedzeniu (refinansowa 4,5 proc., depozytowa 4,00 proc.). Kurs euro podlega niewielkim wahaniom. Główna prawa walutowa znajduje się cały czas w okolicach poziomu 1,09 lub lekko poniżej. Rentownosci 10-letnich obligacji Niemiec obniżyły się do 2,3460.
EBC utrzymał stopy procentowe. Kurs EUR/USD w okolicach poziom 1,0910

Zgodnie z oczekiwaniami, EBC nie przygotował żadnych niespodzianek. Język oświadczenia pokazuje, że proces dezinflacji jest kontynuowany, ale nie oznacza to jeszcze, że zadanie zostało wykonane. W rezultacie wycena euro niewiele się zmieniła, ponieważ decyzja jest zgodna z oczekiwaniami rynków. Teraz czekamy na konferencję prasową Lagarde.

Kluczowe zapiski z raportu po posiedzeniu EBC:

Napływające informacje zasadniczo potwierdziły wcześniejszą ocenę średnioterminowych perspektyw inflacji

Poza efektem bazowym związanym z energią, utrzymał się spadkowy trend inflacji bazowej.

Napięte warunki finansowania tłumią popyt, co pomaga obniżyć inflację.

Przyszłe decyzje zapewnią, że stopy procentowe będą ustalane na wystarczająco restrykcyjnych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne.

EBC jest gotów dostosować wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, aby zapewnić powrót inflacji do celu 2% w średnim okresie.

W oparciu o bieżącą ocenę, stopy procentowe znajdują się na poziomach, które, utrzymane przez wystarczająco długi czas, w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia tego celu

EBC zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach programu PEPP w pierwszej połowie 2024 r.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.