EBC: stopy bez zmian. Niewielka zmienność na euro

26-10-2023 14:26
Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Refinansowa wynosi 4,5 proc. a depozytowa 4 proc. Kurs EUR/USD spadł na moment do 1,0530 po czy wrócił w okolice 1,0540. Niewielka zmienność na rynku FX.
EBC: stopy bez zmian. Niewielka zmienność na euro

Oświadczenie EBC:  „Inflacja pozostanie zbyt wysoka przez zbyt długi czas. Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych nadal silnie przekładają się na warunki finansowania. To w coraz większym stopniu tłumi popyt, a tym samym pomaga obniżyć inflację. Kluczowe stopy procentowe znajdują się na poziomach, które utrzymane przez wystarczająco długi czas przyczynią się w znacznym stopniu do zapewnienia, że inflacja powróci do 2% celu średnioterminowego w odpowiednim czasie. Przyszłe decyzje zapewnią, że stopy procentowe będą ustalane na wystarczająco restrykcyjnych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne.”

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.