EBC: Lagarde dużo bardziej stanowcza

15-12-2022 17:06
EBC zgodnie z oczekiwaniami zwolnił dziś tempo podwyżek stóp do 50 punktów bazowych. Bank pokazał jednak, że jest znacznie bardziej zdeterminowany niż wcześniej i obecnie podtrzymuje perspektywę "znaczących" podwyżek stóp. W konsekwencji euro zyskało a indeksy giełdowe w Europie straciły.

EBC podniósł dziś kluczowe stopy procentowe o 50 punktów bazowych, zgodnie z oczekiwaniami, po tym jak dwa razy z rzędu zwiększył je o 75 pb. Kluczowa stopa depozytowa wynosi obecnie 2,0 proc. EBC znacznie podwyższył swoje prognozy dotyczące inflacji.

Wskaźnik bazowy na przyszły rok został podniesiony o 0,8 p.p. do 4,2 proc. Warto również zauważyć, że EBC oczekuje, iż w 2025 roku inflacja będzie znacznie wyższa od celu wynoszącego 2 proc. Z tego wynika, że przedstawiciele instytucji zakładają, że nie uda się odzyskać kontroli nad inflacją w średnim okresie przy zakładanych wcześniej podwyżkach stóp proc. do poziomu nieco poniżej 3 proc.

Lagard była znacznie bardziej stanowcza niż wcześniej w kwestii przyszłej polityki monetarnej. Szefowa EBC podkreśliła, że dalsze kroki w tym obszarze będą „znaczące” aż zostanie osiągnięty poziom „wystarczająco restrykcyjny”, żeby sprowadzić inflację do celu 2 proc. Zostało jasno zasugerowane, że rynek może oczekiwać kolejnych podwyżek o 50 pb. Lagard przyznała, że rynek nie wycenia w pełni ścieżki stóp proc. 

Zostały też podane szczegóły bilansu EBC. Bank od początku marca 2023 roku nie będzie już w pełni reinwestować zapadających papierów zakupionych w ramach programu APP. Do połowy roku 2023 powinno to zmniejszyć portfel instytucji o średnio 15 mld euro miesięcznie. Oznacza to, że bank dąży do reinwestowania tylko około połowy zapadających obligacji. EBC co najmniej do końca 2024 roku pominie papiery nabyte w ramach programu PEPP. Europejski podmiot będzie redukował stan posiadania długu w tempie ok 3 proc. rocznie. Dla porównania Fed robi to w tempie 7 proc. rocznie.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.