EBC: brak pośpiechu

16-12-2021 12:44
Podczas gdy Fed przygotowuje się do pierwszej podwyżki stóp procentowych, EBC nie będzie się spieszył z tą decyzją. Program PEPP zostanie wygaszony prawdopodobnie w marcu, jednak do zmian poziomu kosztu pieniądza w strefie euro w 2022 raczej nie dojdzie.
EBC: brak pośpiechu

Dziś prawdopodobnie EBC zrewiduje w górę swoje prognozy dotyczące inflacji. Do końca horyzontu prognozy (do 2024 r.) bank nadal będzie oczekiwać, że spadnie ona poniżej celu 2 proc. Dla wielu gołębi w Radzie Prezesów EBC prognoza inflacji w 2023 r. na poziomie już znacznie poniżej 2% będzie potwierdzeniem ich stanowiska, że ostatni wzrost inflacji jest przejściowy i że w dłuższej perspektywie inflacja nadal będzie raczej zbyt niska niż zbyt wysoka. Byłby to wyraźny argument za utrzymaniem ultra-ekspansywnej polityki monetarnej. Z tego powodu Rada Prezesów EBC prawdopodobnie podejmie w czwartek decyzję o kontynuacji skupu obligacji w ramach programu APP po zakończeniu programu skupu PEPP. W ostatnim czasie oczekiwania inflacyjne roczne oscylowały wokół 1,6 proc a pięcioletnie na poziomie 1,9 proc.

Stopa procentowa w strefie euro oraz inflacja HICP, źródło: Bloomberg

PEPP – pandemiczny program skupu aktywów nie zostanie dziś wydłużony. EBC prawdopodobnie w pełni wykorzysta jednak łączny wolumen programu w wysokości 1 850 mld EUR, co oznacza, że może kontynuować zakupy netto jeszcze przez kolejne dwa-trzy miesiące po zapowiedzianym terminie zakończenia programu w marcu 2022. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, niewykluczone jest również, że EBC zachowa pozostałą kwotę w rezerwie, aby móc interweniować w przypadku zawirowań. W I kwartale prawdopodobnie EBC będzie kupował mniej więcej tyle samo obligacji co w IV kwartale 2021.

APP – EBC prawdopodobnie nie podejmie dziś decyzji o nowej stałej miesięcznej wielkości programu skupu aktywów. W ten sposób Lagarde będzie chciała uniknąć długoterminowych zobowiązań. W zamian instytucja prawdopodobnie zdecyduje o konkretnym poziomie zakupów na koniec każdego kwartału na okres kolejnych trzech miesięcy. W ten sposób będzie chciała aby program APP był bardziej elastyczny i będzie dostosowywany do bieżącej sytuacji pandemicznej. Elastyczność ma również być wyrażona tym, że ma być wyznaczona dodatkowa kwota dla APP, która mogłaby być wykorzystana w każdej chwili.

W ostatnim czasie oczekiwania inflacyjne roczne oscylowały wokół 1,6 proc a pięcioletnie na poziomie 1,9 proc.

Naszym zdaniem euro nie otrzyma dziś wsparcia od EBC a ewentualny ruch głównej pary walutowej w najbliższym czasie może być powodowany realizacją zysków z długich pozycji w dolarze, które w ostatnich miesiącach mocno urosły.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.