EBC: bez zmian

22-04-2021 13:47
Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami utrzymał główną stopę procentową na 0 proc., a stopę depozytową na -0,05 proc. W kwestii programu skupu aktywów bank podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na 1,85 bln EUR. Bank potwierdził znaczące zwiększenie tempa skupu w tym kwartale – odpowiedź na wzrost rentowności.
EBC: bez zmian

W komunikacie bank podkreślił, że zamierza wykorzystać program skupu w całości i powtórzył, że skupu obligacji potrwał co najmniej do marca 2022 r. Stopy procentowe pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki inflacja nie zbliży się do celu.

Nie ma zaskoczeń w komunikacie - EUR/USD pozostaje blisko dziennych szczytów ok. 1,2055.

Czekamy na konferencję prasową prezes EBC Christine Lagarde o 14:30.

Zastrzeżenia prawne