EBC: 50 punktów bazowych w górę jest pewne

02-02-2023 11:02
EBC dobrze przygotował rynek na dzisiejsze posiedzenie w sprawie stóp procentowych. Podwyżka o 50 pb jest szeroko oczekiwana. Dla euro decydujące będzie to, co prezeska Christine Lagarde ma do powiedzenia na temat marcowej decyzji i dalszej ścieżki zacieśniania polityki pieniężnej.

Wczorajsze dane o inflacji w strefie euro nie dają żadnych przesłanek do tego, aby EBC od marca zwolni tempo podwyżek. Podczas gdy stopa główna obniżyła się (8,5 proc.) bardziej niż zakładano, inflacja bazowa wbrew oczekiwaniom pozostała stabilna na poziomie 5,2 proc. Dopóki nie nastąpi wyraźny zwrot w odczytach „core”, rynek będzie prawdopodobnie wyceniał zwiększoną premię za ryzyko, że inflacja nie obniży się do celu zgodnie z oczekiwaniami. W tym kontekście obecne podejście EBC - polegające na trzymaniu się "większego" kroku w stopach procentowych  będzie wsparciem dla euro.

Jeśli procesy inflacyjne w strefie euro zaczną się wyraźnie osłabiać, wówczas do głosu w EBC dojdą „gołębie” i wówczas jest możliwe, że na majowym posiedzeniu przeforsują wolniejsze tempo zmian kosztu pieniądza i będą chciały zakończyć cykl na poziomie stopy depozytowej 3,25 proc. a refinansowej w okolicach 3,75 proc. Po tym terminie EBC prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie przez jakiś czas. Obniżki w dalszej części roku są na ten moment mniej prawdopodobne. Bankowi będzie trudno bowiem sprowadzić inflację do celu 2 proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W każdym razie na majowym posiedzeniu stopa depozytowa - po dwóch krokach o 50 punktów bazowych w lutym i marcu - wynosiłaby już 3 proc., a zatem wyraźnie powyżej poziomu 2 proc., który Rada Prezesów EBC uznaje za neutralny, czyli taki który zapewnia inflację na poziomie 2 proc. w długim terminie. Z perspektywy Rady Prezesów EBC polityka pieniężna byłaby już w tym momencie wyraźnie restrykcyjna. Pamiętajmy, że „gołębie” w EBC mają przewagę. Ta grupa skłania się ku luźnej polityce monetarnej.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.