Dziś EBC rozdaje karty

27-10-2022 09:55
Dzisiaj rynek oczekuje “jastrzębiej” decyzji EBC. Przedstawiciele instytucji wielokrotnie sygnalizowali, że recesja nie przeszkodzi bankowi centralnemu w realizacji podejścia normalizacyjnego. Zdecydowane decyzje powinny być wspierane przez lepszą sytuacją na rynku gazu ziemnego. Cena surowca spadła poniżej 100 euro za MWh a magazyny w Europie są w dużej mierze wypełnione. Modele prognozy pogody dla Starego Kontynentu wskazują na łagodną zimę. Wszystko to może oznaczać , że kryzys energetyczny może przyjąć nieco łagodniejszą formę.
Dziś EBC rozdaje karty

Wobec niezwykle wysokich wskaźników inflacji konieczne jest zdecydowane działanie, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko rozchwiania oczekiwań inflacyjnych. Gdyby bank centralny działał zbyt ostrożnie, możliwe jest, że w późniejszym okresie będzie musiał jeszcze bardziej zaostrzyć politykę pieniężną. W rezultacie, kluczowe stopy procentowe zostaną dziś prawdopodobnie podniesione o 75 pb, zwłaszcza, że prawie połowa członków rady wydawała się otwarta na taki krok. Oprócz podwyżki stóp, EBC prawdopodobnie zmieni warunki TLTRO. Jeśli chodzi o ten program to również „gołębie” w Radzie popierają zmianę zasad. Z perspektywy banków komercyjnych zmienione warunki zwiększają motywację do wcześniejszej spłaty środków z TLTRO. Dzięki niej nadwyżka płynności (ponad 4,5 bln euro) zostanie zredukowana, a przez to EBC będzie mógł poświęcić więcej czasu na zmniejszenie ilościowe posiadanych obligacji (zacieśnianie ilościowe QT).

Kolejny ruch o 75 pb powinien wspierać wycenę euro. Jeśli do tego dojdą inne kwestie zacieśniające warunki monetarne wsparcie dla wspólnej waluty może być trwalsze. Co prawda rozmiar zmian parametrów polityki monetarnej EBC jest w dużej wyceniony przez rynek a ryzyka dla całej strefy euro nie zostały zanegowane, dlatego potencjał aprecjacyjny dla wspólnej waluty będzie przez to ograniczony. 

Nawet jeśli EBC prawdopodobnie będzie musiał skorygować swoje prognozy wzrostu w dół w grudniu, to obecna sytuacja związana z dostawami gazu (łagodne temperatury, dobrze zaopatrzone magazyny gazu) sugeruje, że europejska instytucja może nadal brzmieć „jastrzębio” pomimo osłabienia gospodarki i pesymistycznych wskaźników nastrojów. Kluczowe wydaje się być jak mocno bank podkreśli swoje restrykcyjne nastawienie. W tym momencie mniej istotne jest to o ile dziś stopa referencyjna pójdzie w górę. Rynek na ten moment skupia się na kolejnych decyzjach i szuka odpowiedzi, na jakim poziomie cały cykl może się zakończyć. Widzimy, że niektóre banki centralne zaczynają pomału łagodzić tempo zmian kosztu pieniądza (Kanada, doniesienia z Fed). EBC jest jednak spóźniony ze swoimi decyzjami, dlatego też nie zakładam, że instytucja zakomunikuje spowolnienie cyklu w najbliższej przyszłości.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.