Dzień na rynku: 6 I

06-01-2022 07:40
Kalendarz ekonomiczny w czwartek jest dość rozbudowany, jednak większa część odczytów ma ograniczony potencjał cenotwórczy. Na uwagę zasługują inflacja HICP z Niemiec, oraz dane o zamówieniach na dobra trwałe z USA. Interesująco zapowiada się również publikacja ISM dla sektora usługowego w USA.

.

Zastrzeżenia prawne