Dzień na rynku: 5 I

05-01-2022 07:49
W środę opublikowana zostanie seria rewizji odczytów PMI dla sektora przemysłowego, ale rynek skupi się raczej na raporcie ADP, który traktuje o rynku pracy w USA. Jest to swoiste preludium do danych o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA, przy czym należy pamiętać, że okresy badania są nieco inne, co może przekładać się na rozdźwięk w statystyce. Późnym popołudniem poznamy tygodniową zmianę wielkości zapasów ropy naftowej w USA. W środę o 15 odbędzie się również konferencja prasowa szefa NBP Glapińskiego.

.

Zastrzeżenia prawne