Dzień na rynku: 4 XII

04-12-2020 10:25
W pierwszy piątek grudnia rynek spogląda przede wszystkim na Stany Zjednoczone. Tradycyjnie istotnym wydarzeniem będzie publikacja danych o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, tzw. payrolls. Publikacja nastąpi o 14:30. Po raporcie z rynku pracy oczekuje się dalszego wyhamowania tempa przyrostu zatrudnienia, choć oczekiwania istotnej poprawy w 2021 r. powinny neutralizować ewentualne rozczarowania słabymi danymi. W Europie brak istotnych dla rynku danych. Przechodząc na krajowe podwórko, o 14:00 poznamy protokół z posiedzenia RPP, jednak uwzględniając wypowiedzi członków rady po posiedzeniu, rynek nie spodziewa się zaskoczeń.
Zastrzeżenia prawne