Dzień na rynku: 4 II

04-02-2022 07:49
W poniedziałek cała uwaga inwestorów skupi się na danych o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA (NFP). Publikacja przyćmi inne, mniej cenotwórcze odczyty, niemniej w ciągu dnia poznamy również wartość nowych zamówień przemysłowych w Niemczech, czy też sprzedaży detalicznej w Eurolandzie.

.

Zastrzeżenia prawne