Dzień na rynku: 28 X

28-10-2021 07:51
W czwartkowym kalendarzu makro można znaleźć kilka istotnych publikacji. Najważniejszą będzie nie tyle decyzja EBC ws. poziomu stóp procentowych, ile komunikat banku ws. programu PEPP. O 14:30 na konferencji wystąpi prezes EBC Lagarde. W tym samym czasie w USA opublikowana zostanie dynamika PKB (annualizowana).

.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.