Dzień na rynku: 28 X

28-10-2021 07:51
W czwartkowym kalendarzu makro można znaleźć kilka istotnych publikacji. Najważniejszą będzie nie tyle decyzja EBC ws. poziomu stóp procentowych, ile komunikat banku ws. programu PEPP. O 14:30 na konferencji wystąpi prezes EBC Lagarde. W tym samym czasie w USA opublikowana zostanie dynamika PKB (annualizowana).

.

Zastrzeżenia prawne