Dzień na rynku: 27 XII

27-12-2021 07:52
Poniedziałkowy kalendarz makroekonomiczny jest niemal pusty. Wśród danych znajdą się jedynie mało istotna sprzedaż detaliczna z Norwegii, a także Indeks koniunktury Dallas Fed. Rynek niezmiennie śledzić będzie sytuację epidemiczną na świecie, ale najwięcej zmienności mogą dostarczyć końcoworoczne dostosowania w portfelach.

,

Zastrzeżenia prawne