Dzień na rynku: 27 XII

27-12-2021 07:52
Poniedziałkowy kalendarz makroekonomiczny jest niemal pusty. Wśród danych znajdą się jedynie mało istotna sprzedaż detaliczna z Norwegii, a także Indeks koniunktury Dallas Fed. Rynek niezmiennie śledzić będzie sytuację epidemiczną na świecie, ale najwięcej zmienności mogą dostarczyć końcoworoczne dostosowania w portfelach.

,

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.