Dzień na rynku: 27 V

27-05-2021 08:03
Uwaga inwestorów w czwartek powinna skupić się na danych z USA. O 14:30 opublikowane zostaną: dynamika PKB, zamówienia na dobra trwałe oraz liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W kalendarzu nie zabraknie również wystąpień bankierów centralnych z Fed oraz EBC.

.

Zastrzeżenia prawne