Dzień na rynku: 27 V

27-05-2021 08:03
Uwaga inwestorów w czwartek powinna skupić się na danych z USA. O 14:30 opublikowane zostaną: dynamika PKB, zamówienia na dobra trwałe oraz liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W kalendarzu nie zabraknie również wystąpień bankierów centralnych z Fed oraz EBC.

.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.