Dzień na rynku: 27 IX

27-09-2021 07:48
Poniedziałkowy kalendarz makroekonomiczny wypełniają wystąpienia bankierów centralnych, w tym prezes EBC Lagarde i szefa BOE. Kluczowym odczytem będą jednak zamówienia na dobra trwałego użytku z USA.

.

Zastrzeżenia prawne