Dzień na rynku: 26 XI

26-11-2021 07:47
Piątkowy kalendarz publikacji makroekonomiczny należy do mało rozbudowanych. Brak istotnych odczytów sugeruje podążanie za trendem, a ten odwrócił się wraz z rozwojem nowego szczepu koronawirusa, tym razem z RPA. Inwestorów uczulamy również na skróconą sesję giełdową w Stanach Zjednoczonych.

.

Zastrzeżenia prawne