Dzień na rynku: 16 XII

16-12-2021 07:41
Czwartkowy kalendarz makroekonomiczny jest bardzo rozbudowany, a w dużej mierze wypełniają go publikacje odczytów PMI dla dużych gospodarek. Ważniejsze będą jednak decyzje dużych banków centralnych, w tym BOE (13:00) oraz EBC (13:45).

.

Zastrzeżenia prawne