Dzień na rynku: 16 VII

16-07-2021 07:49
W piątek kluczowym odczytem makroekonomicznym będzie sprzedaż detaliczna z USA (14:30). Wcześniej opublikowana zostanie rewizja inflacji ze strefy euro oraz inflacja bazowa z Polski. O 16:00 indeks koniunktury Uniwersytetu Michigan.

.

Zastrzeżenia prawne