Dzień na rynku: 15 XII

15-12-2020 08:31
Kalendarz makroekonomiczny we wtorek zawiera w sobie kilka istotnych publikacji, przy czym należy zauważyć, że część już za nami. Lokalnie istotny będzie ostateczny odczyt wartości inflacji konsumenckiej w listopadzie. Na Węgrzech o godzi 14:00 poznamy decyzję banku centralnego odnośnie stóp procentowych. Zza oceanu napłyną m.in. dane o produkcji przemysłowej w USA.

.

Zastrzeżenia prawne