Dzień na rynku: 10 VIII

10-08-2021 07:47
We wtorek uwaga inwestorów skupia się wokół indeksu ZEW (11:00). W kalendarzu nie zabraknie jednak interesujących danych, szczególnie danych o inflacji w gospodarkach CEE. Dzień zwieńczy wystąpienie przedstawiciela Fed Mestera.

.

Zastrzeżenia prawne