Dobre nastroje w europejskim biznesie

23-11-2021 09:42
Z listopadowych ankiet PMI wyłania się pozytywny obraz sytuacji w europejskim biznesie. Dane zarówno z Francji, jak i Niemiec cieszą inwestorów pomimo, iż ryzyka wciąż nie znikają.
Dobre nastroje w europejskim biznesie

W Niemczech wartość wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego wyniosła 57,6 pkt. (prog. 56,9 pkt.) – wynika z wstępnych szacunków. W przypadku usług wynik opiewa na 53,4 pkt., przy prognozach na poziomie 51,5 pkt. We Francji wartość PMI dla sektora przemysłowego wzrosła do 54,6 pkt. (poprzednio 53,36 pkt.). W przypadku usług koniunktura w sektorze została oceniona przez menedżerów na 58,2 pkt., co oznacza wzrost względem poprzedniego odczytu o 2,4 pkt. i pobicie konsensusu o 2,7 pkt.

Rynek walutowy dość optymistycznie przyjął publikacje. Koniunktura w największych europejskich gospodarkach oceniona została lepiej od oczekiwań, co może oznaczać również wyższy wskaźnik composite dla całej strefy euro. Jednocześnie ankietowani wciąż wskazują na ten sam zestaw ryzyk: wąskie gardła w łańcuchu dostaw czy wysokie koszty produkcji. Analizując jednak kilka z rzędu publikacji można dojść do wniosku, że menedżerowie przywykli do sytuacji, a zbliżający się okres świąteczny (wysokiej konsumpcji) cechuje się wyższą akceptacją dla podwyższonych cen i może jedynie poprawiać wyniki.


Notowania EUR/USD odbijają po publikacji. Kurs sięga 1,1260, jednak wciąż pozostaje rekordowo nisko.

Zastrzeżenia prawne