Do jakiego poziomu wzrośnie kurs BTC/USD w ciągu najbliższych 2 tygodni?

24-11-2023 13:18
Kurs BTC/USD 24 października br. wyłamał się w górę z trwającej od marca br. konsolidacji w strefie ok. 25119 USD-ok. 31266,6 USD. Rozmiary tej opuszczonej górą konsolidacji sugerują osiągnięcie przez kurs BTC/USD okolic poziomu 38918 USD w okolicach 5 grudnia br. Wcześniej 17 marca br. kurs BTC/USD opuścił górą 9-miesięczną formacją "odwróconej głowy z ramionami" rozciągającą się pomiędzy poziomami ok. 15721 USD-ok. 24929 USD. Jej rozmiary sugerowały wzrost kursu BTC/USD do okolic poziomu 39530 USD? Górne ograniczenie kanału trendu wzrostowego, w obrębie którego kurs BTC/USD porusza się od roku znajdować się będzie pod koniec pierwszego tygodnia grudnia w okolicach poziomu 46000 USD
Do jakiego poziomu wzrośnie kurs BTC/USD w ciągu najbliższych tygodni?

Kurs BTC/USD, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.