Dane z USA: wszystko w porządku

01-10-2020 14:57
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych byłą niższa od prognoz (837 tys.), lepiej też wypadła liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku (11,8 mln). Dane o inflacji wypadły mocne – PCE Core wzrósł do 1,6 proc. r/r z 1,4 proc.
Dane z USA: wszystko w porządku
Dane z USA: wszystko w porządku

Wydatki Amerykanów zwiększyły się o 1 proc. m/m (prog. 0,8 proc.) i tylko spadek dochodów był silniejszy (-2,7 proc. vs -2,5 proc.), co częściowo neutralizuje rewizja danych za poprzedni miesiąc o 0,1 pkt proc.

Razem widać podtrzymanie pozytywnych sygnałów z gospodarki przed ISM dla przemysłu (dziś 16:00) i NFP (jutro 14:30). Mimo to dane makro pozostają na drugim planie względem nagłówków o pakiecie fiskalnym.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.