Dane z USA: wszystko w porządku

01-10-2020 14:57
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych byłą niższa od prognoz (837 tys.), lepiej też wypadła liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku (11,8 mln). Dane o inflacji wypadły mocne – PCE Core wzrósł do 1,6 proc. r/r z 1,4 proc.
Dane z USA: wszystko w porządku
Dane z USA: wszystko w porządku

Wydatki Amerykanów zwiększyły się o 1 proc. m/m (prog. 0,8 proc.) i tylko spadek dochodów był silniejszy (-2,7 proc. vs -2,5 proc.), co częściowo neutralizuje rewizja danych za poprzedni miesiąc o 0,1 pkt proc.

Razem widać podtrzymanie pozytywnych sygnałów z gospodarki przed ISM dla przemysłu (dziś 16:00) i NFP (jutro 14:30). Mimo to dane makro pozostają na drugim planie względem nagłówków o pakiecie fiskalnym.

Zastrzeżenia prawne