Dane z Niemiec bez wpływu na rynek

25-05-2021 10:27
Z opublikowanych we wtorek wskaźników koniunktury dla niemieckiej gospodarki wynika, że nastroje w biznesie są minimalnie gorsze od szacunków. Wartość indeksu Ifo wyniosła w maju 99,2 pkt. (prog. 98 pkt.).
Gorsze dane z Niemiec

W ocenie bieżącej widać minimalną poprawę względem odczytu z kwietnia (95,7 pkt. vs 94,1 pkt. poprzednio). Wynik jest wyższy od prognoz, które kształtowały się na poziomie 95,5 pkt. Z pewnością rynek liczył na większe luzowanie epidemicznych restrykcji, jednak zbliżający się czas wakacji powinien zachęcać politycznych decydentów do znoszenia obostrzeń. W przypadku sektora przemysłowego problemem pozostają wąskie gardła, a szczególnie braki układów scalonych, które w wielu branżach utrudniają produkcję. Niemniej oczekiwania na przyszłość są nieco lepsze. Wartość indeksu perspektyw wyniosła 102,9 pkt (prog. 101 pkt.)

EUR/USD cofnął się nieco po publikacji. Dane nie są aż tak optymistyczne jak szacowano i nie będą aż tak silnym wsparciem. Kurs  oscyluje wokół 1,2250. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.