Czy EBC umocni euro?

03-02-2022 09:39
Wczorajsze wstępne dane dotyczące inflacji w strefie euro pokazują, że presja cenowa jest wciąż spora. Jeśli do tego dodamy wskaźniki z poszczególnych krajów Starego Kontynentu, widzimy, że wczorajszy wysoki odczyt nie jest osamotniony. Wskaźniki dla Włoch również zaskoczyły wysokim poziomem. Dane makro powodują, że Christine Lagarde może zacząć mieć dylemat w jaki sposób prowadzić politykę monetarną.
Czy EBC umocni euro?

Czy EBC nadal będzie udawać, że nic się nie dzieje i uznawać, że inflacja jest zjawiskiem jedynie przejściowym? Tego prawdopodobnie dowiemy się dzisiaj podczas konferencji prasowej, która zaplanowana jest po posiedzeniu. Stopy procentowe w Europie nie zmienią się dziś, to pewne. Rynek jednak zaczyna spekulować, czy podejście europejskich decydentów nie uleganie zmianie, szczególnie po danych, które poznaliśmy w tym tygodniu. 

Inflacja w strefie euro oraz  we Włoszech, zmiana r/r, źródło: Bloomberg

Wbrew rynkowym oczekiwaniom wczorajsza inflacja ze strefy euro pokazała dynamikę 5,1 proc. Bazowy wskaźnik (bez cen energii, żywności, alkoholu i papierosów) spadł z 2,6 do 2,3 proc. Spadek ten wynika jednak w dużej mierze z efektów specjalnych (zakończenia obniżki podatki VAT w Niemczech).  

Na początku tego roku ceny energii wzrosły jeszcze bardziej niż w pierwszych miesiącach 2021. Trend prawdopodobnie utrzyma się. Presja cenowa w strefie euro to nadal również wypadkowa nierozwiązanego problemu zjawiska „wąskich gardeł” występujących głównie w przemyśle. Perspektywy poprawy w tym obszarze są dość ponure. Wszystko zaczyna się w Chinach, gdzie każde nowe przypadki zakażeń prowadzą do zamykania całych regionów i fabryk. 

EBC prawdopodobnie podniesie dziś swoje prognozy inflacyjne na 2022 rok. Do tej pory bank szacował, że wzrośnie ona w pierwszym kwartale o 4,1 proc. Rewizja w górę jest już niemalże pewna. Lagarde być może będzie dziś podkreślać, że dalsze decyzje będą podejmowane w oparciu o napływające dane. Jednocześnie zakładam, że szefowa EBC będzie starała się nie podawać jakichkolwiek konkretów aby nie wiązać sobie rąk i podsycać jednocześnie oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. Ciekawe jest to, czy zostanie powtórzone stwierdzenie z grudnia, że podwyżki są mało prawdopodobne w 2022 roku. Jeśli to zostanie usunięte, rynek może zinterpretować to jastrzębio. Wówczas euro ma szanse na umocnienie.  Interesujące wydaje się również to, czy Lagarde powtórzy powody spadku inflacji w średnim terminie. Być może szefowa EBC chcąc złagodzić swoją wypowiedz ponownie użyje argumentu, że trwałe ustabilizowanie się inflacji na poziomie 2 proc. wymaga wzrostu płac o 3 proc. co jest aktualnie niewidoczne. 

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.