Co dziś zrobi Fed?

22-03-2023 10:53
Po wzroście awersji do ryzyka, która to została wywołana kryzysem w sektorze bankowym USA oraz problemami Credit Suisse, w ostatnich dniach widzimy coś na kształt rajdu ulgi. Indeksy giełdowe zdołały odrobić poniesione straty. Jak na razie panika nie rozlała się szeroko a problem wydaje się, że został zażegnany w zarodku. Dziś oczy inwestorów skupione są na decyzji Fed. Rynek w dużej mierze zakłada podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych. Inwestorzy będą bacznie słuchać słów Powella podczas konferencji prasowej. Dodatkowo zostanie zaprezentowany „wykres kropkowy” a także przedstawione nowe prognozy makro dla amerykańskiej gospodarki.

Rezerwa Federalna nie może pozwolić sobie na popełnienie dziś błędu. Powell będzie musiał znaleźć odpowiednią równowagę. Z jednej strony instytucja musi wciąż pokazać wysoką determinację w walce z inflacją. Z drugiej nie może przestraszyć rynków zbyt agresywnym zacieśnianiem ani zbyt „gołębią” postawą.

Największe szanse ma dziś zmiana stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Taki scenariusz jest w dużej mierze wyceniony przez rynek (w prawie 80 proc.). Pamiętajmy, że po wypowiedziach Powella w Senacie kontrakty futures zakładały ruch o 50 pb. Potem inwestorzy odeszli od tego scenariusza, uznając, że jest on nierealny w obecnych okolicznościach. Taki ruch byłby obecnie uznany za zbyt restrykcyjny. Wówczas indeksy giełdowe mogłyby stracić na wartości a dolar zyskałby, ponieważ rynek zacząłby obawiać się, że tak duży ruch będzie mocno niekorzystny dla gospodarki i może wywołać dlasze perturbacje. Również pauza w zacieśnianiu monetarnym nie byłaby korzystna dla Wall Street. Istnieje bowiem szansa, że wówczas inwestorzy odebraliby taką decyzję jako nadmierną ostrożność, co podsyciłoby obawy o „uciekającą” inflację. Gołębi sygnał z Fed może być również interpretowany, że  bank jest szczególnie zaniepokojony stabilnością systemu finansowego, co z kolei byłoby niepokojącym komunikatem, ponieważ wszyscy założyliby, że instytucja wie więcej niż oni. To rodziłoby kolejne negatywne spekulacje.

Wycena rynkowa ścieżki stóp procentowych w USA, źródło: Bloomberg

Ostatnia decyzja EBC (podwyżka o 50 pb) pokazuje, że kryzysowa sytuacja w sektorze bankowym w Europie nie odwiodła decydentów od restrykcyjnej postawy. Zatem można zakładać, że Fed również będzie się starał pokazać swoją konsekwencję w działaniu. Problem bankowy będzie tym razem tematem nr jeden podczas konferencji Powella. Szef Fed z pewnością będzie chciał uspokoić rynki. Wczoraj słowa wsparcia popłynęły z usta sekretarza skarbu USA Janet Yellen. Strategią Fed-u będzie zatem wlanie kolejnej dawki spokoju w serca inwestorów  i pokazanie całemu światu, że instytucja ma wszystko pod kontrolą a kryzys został zażegnany. Nie zabraknie komentarzy dotyczących nowego narzędzia jakim jest Term Funding Program.

Pamiętajmy również, że zostanie zaprezentowany „wykres kropkowy” przedstawiający medianę oczekiwań członków FOMC ścieżki cyklu stóp procentowych w USA. Ostatnia jego wersja została zaprezentowana w grudniu. Od tamtego czasu dużo się wydarzyło. Jeśli przewidywania decydentów zostały od tego czasu zrewidowane w górę, to będzie wspierający sygnał dla USD i będzie to traktowane jako restrykcyjna przesłanka. Z kolei jeśli trajektoria przyszłych  zmian kosztu pieniądza zostanie obniżona, dolar może z tego powodu ucierpieć. Na uwagę zasługują również nowe projekcje makro, które pokażą, jak Rezerwa Federalna ocenia dalsze kształtowanie się inflacji (głównie oceniana będzie skala spadku dynamiki do końca roku) oraz wzrostu gospodarczego.

Czynników do interpretacji jest zatem wiele: sama wielkość decyzji zmiany stóp procentowych, projekcje makro, wykres „dot plot” oraz konferencja prasowa. Podwyższona zmienność to gwarancja dzisiejszego wieczoru.

Wykres "kropkowy" przedstawiajacy medianę oczekiwań przyszłej ścieżki stóp porcentowych (wczesień oraz grudzień 2022), źródło: Bloomberg

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.