BoE utrzymuje stopy bez zmian, GBP zyskuje

01-02-2024 13:36
Bank Anglii pozostawia stopę procentową na niezmienionym poziomie 5,25 proc. zgodnie z oczekiwaniami. 6 przedstawicieli MPC było za utrzymaniem aktualnego poziomu, dwie osoby głosowały za podwyżkami a jedna popierała obniżkę. Z komunikatu dowiadujemy się, że polityka pieniężna BoE będzie musiała pozostać restrykcyjna przez wystarczająco długi czas. GBP po decyzji umacnia się. Kurs GBP/USD rośnie do 1,2670.
BoE utrzymuje stopy bez zmian, GBP zyskuje

Z komunikatu dowiadujemy się:

  • BoE jest gotowy do dostosowania polityki pieniężnej aby trwale przywrócić inflację do celu 2 proc. Bank będzie oceniał sytuację na podstawie napływających danych.
  • Rynek pracy nadal się rozluźnia, ale pozostaje napięty według historycznych standardów
  • Oczekuje się stopniowego wzrostu PKB
  • Ryzyko dla inflacji jest bardziej zrównoważone
  • Ryzyko związane z projekcją inflacji CPI jest przechylone w górę
  • Chociaż inflacja cen usług i wzrost płac spadły nieco bardziej niż oczekiwano, kluczowe wskaźniki trwałości inflacji pozostają na wysokim poziomie.

Bank Anglii usunął z oświadczenia ten fragment: "Dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej byłoby wymagane, gdyby pojawiły się dowody na bardziej trwałą presję inflacyjną”. Zastapiono to stwierdzeniem: "Komitet będzie analizował, jak długo stopa bankowa powinna być utrzymywana na obecnym poziomie".

BoE  obecnie widzi niższe prognozy wzrostu płac a inflację nieco podwyższoną w dalszym horyzoncie czasowym. Obecnie BoE zakłada, że za dwa lata spadnie ona do 2,3 proc. (w listopadowej projekcji wskazywano 1,9 proc.)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.