BoE: stopy bez zmian na poziomie 5,25 proc.

02-11-2023 13:21
Bank Anglii zgodnie z oczekiwaniami ponownie dokonał pauzy w podwyżkach stóp procentowych (5,25 proc.). Trzech przedstawicieli z dziewięciu głosowało za ruchem w górę. BoE komunikuje, że polityka monetarna prawdopodobnie musi być restrykcyjna przez dłuższy czas. Instytucja będzie nadal uważnie monitorować uporczywość inflacji i odporność gospodarki jako całości. Dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej będzie konieczne wg banku, jeśli pojawią się dowody na bardziej trwałą presję inflacyjną. GBP umacnia się.
BoE: stopy bez zmian na poziomie 5,25 proc.

BoE szacuje, że PKB Wielkiej Brytanii pozostanie bez zmian w 3. kwartale 2023 r. (poprzednio +0,1%). Prognozy wskazują również, że wzrost gospodarczy w IV kwartale wyniesie 0,1 proc. Inflacja pozostanie znacznie powyżej celu 2 proc. ale oczekuje się, że będzie ona nadal spadać.

Funt szterling umacnia się. Para GBP/USD urosła do 1,2217 - najwyższego poziomu od 24 października. Najbliższym oporem technicznych jest 1,2270a nastęnie 1,2330. Z ukłądu na wykresie dziennym wynika, że istnieje dość spora szansa na to, że notowania w krótkim i średnim terminie będą podążać na północ co będzie stanowić korektę wzrostową spadków od lipca do początku października. Na uwagę zasługuje fakt przełamania górnej bandy kanału spadkowego. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.