Bank Japonii podniósł stopy procentowe pierwszy raz od 17 lat

19-03-2024 09:40
Wtorkowy poranek przynosi osłabienie japońskiego jena co jest pokłosiem decyzji Banku Japonii, który podniósł dziś rano stopy procentowe po raz pierwszy od 2007 roku. Jednocześnie instytucja zrezygnowała z kontroli krzywej dochodowości. Rynek wciąż jednak nie wie jak będzie wyglądać kształt polityki monetarnej w kolejnych miesiącach. Para walutowa USD/JPY urosła powyżej poziomu 150,00 i tym samym umocnienie JPY z początku marca zostało w pełni zniwelowane.
Bank Japonii podniósł stopy procentowe pierwszy raz od 17 lat

Bank Japonii faktycznie podniósł dziś rano koszt pieniądza po raz pierwszy od 2007 roku. Krótkoterminowa stopa procentowa jest teraz ustalona między 0 a 0,1 proc. Jednocześnie zrezygnowano z celu dla długoterminowych obligacji rządowych, chociaż BoJ nadal zamierza kupować podobną ich liczbę  jak poprzednio, tylko bez wyraźnego celu. Z drugiej strony instytucja przestaje kupować ETF-y i REIT-y, a zakupy papierów komercyjnych i obligacji korporacyjnych będą stopniowo ograniczane i całkowicie wstrzymane w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pomimo tych dość szeroko zakrojonych działań, jen zareagował negatywnie na tę decyzję.  Pozostaje niejasne, co stanie się dalej. Nic nie wskazuje na to, by BoJ planował prawdziwy cykl podwyżek stóp procentowych.

Jen mógłby skorzystać wyłącznie w momencie gdyby bank centralny zasugeruje rzeczywisty cykl zacieśniania monetarnego a nie jedynie dostosowanie warunków monetarnych, którego świadkami byliśmy dziś rano. Sama podwyżka, która się właśnie zmaterializowała, była w pełni wyceniona przez rynek, stąd też wynika reakcja rynku FX.  

BoJ zrobił dziś pierwszy krok w kierunku odejścia od ultra-ekspansywnej polityki pieniężnej, nie był to jednak wyraźny „jastrzębi” zwrot, a raczej „gołębia” podwyżka stóp. Teraz kluczem będzie prawdopodobnie inflacja. Jeśli pojawią się dalsze oznaki, że uporczywie utrzymuje się ona na poziomie 2 proc., mogą nastąpić dalsze kroki w kierunku normalizacji polityki pieniężnej.

O stopach decydował dziś również Bank Rezerw Australii. Chociaż było mało prawdopodobne, aby RBA ponownie podniósł stopy procentowe, decyzja o utrzymaniu ich na poziomie 4,35 proc. wywarła pewną presję na AUD. Wydaje się, że niektórzy uczestnicy rynku oczekiwali bardziej jastrzębiego oświadczenia. Biorąc jednak pod uwagę niedawne postępy w zakresie dezinflacji, uważam, że sprawiedliwe było mówienie o bardziej zrównoważonym zestawie ryzyk dla stopy procentowej. W praktyce kolejnym ruchem stóp procentowych będzie prawdopodobnie ich obniżka. RBA jednak utrzyma w najbliższych miesiącach ostrożnościowe podejście i prawdopodobnie do redukcji na stopach dojdzie w II połowi roku. Para AUD/USD spadła do poziomu 0,6510 i znalazł się najniżej od 6 marca.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.