12-ty miesiąc ujemnej rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej na Węgrzech, kurs EUR/HUF wznowi spadek?

08-01-2024 09:28
Sprzedaż detaliczna na Węgrzech (dane po uwzględnieniu liczby dni roboczych) była w listopadzie ub.r. niższa niż rok wcześniej o 5,4 proc. W październiku ub.r. dynamika roczna wynosiła -6,5 proc.
12-ty miesiąc ujemnej rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej na Węgrzech, kurs EUR/CHF wznowi spadek?

Węgry, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, zmiana roczna (proc.), dane miesięczne (źródło: Bloomberg)

 

Kurs EUR/HUF wyłamał się wiosną br. w dół z kanału kilkuletniego trendu wzrostowego, następnie do października br. wykonywał ruch powrotny do linii przełamanego wsparcia, po czym wznowił trend spadkowy. 

EUR/HUD, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

 

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.