Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Tygodniowe   •   30-11-2018 14:54
Na początku grudnia rynki w pierwszej kolejności będą musiały zmierzyć się z następstwami szczytu G20 i rezultatem rozmów przywódców USA i Chin. Ryzyka polityczne nie znikną w obliczu szczytu OPEC w drugiej części tygodnia. Po drodze sentyment będą kształtować indeksy aktywności biznesowej (PMI/ISM), a przekaz z banków centralnych będzie analizowany pod kątem ich reakcji na oznaki spowolnienia gospodarczego. Zwieńczeniem tygodnia będzie raport z rynku pracy USA.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: ISM, NFP z USA, Powell z Fed, PMI z Europy i Chin, debata nad brexitem, RPP, RBA, PKB, sprzedaż detaliczna z Australii, BoC

Dane z USA zaczynają zyskiwać bardziej na znaczeniu po tym, jak przedstawiciele Fed z prezesem Powellem na czele podkreślili przejście do trybu silniejszego uzależnienia swoich decyzji od danych, co ożywiło debatę o skali podwyżek w przyszłym roku. Indeksy ISM (pon, śr) wciąż pozostają powyżej swoich odpowiedników z innych części świata, ale obawy o wojny handlowe i hamowanie globalnego wzrostu mogą w końcu zaciążyć na nastrojach w firmach. Główna uwaga będzie na raporcie z rynku pracy (pt), gdzie wiele będzie zależeć od siły dynamiki wynagrodzeń i jej przełożenia na inflację. Prezes Fed Powell będzie prezentował w Kongresie sytuację gospodarczą (śr) i jego poglądy będą uważnie analizowane. Jeśli będzie chciał sprostować swój komentarz z ostatniej środy tygodnia (odebrany gołębio), będzie to ważny sygnał dla dolara.

W strefie euro finalne odczyty indeksów PMI (pon, śr) potwierdzą słabą postawę gospodarki w listopadzie. Dane z niemieckiego przemysłu (czw, pt) prawdopodobnie jeszcze nie wskażą na odreagowanie przestojów w sektorze motoryzacyjnym (dostosowanie do nowych regulacji). Euro nie znajdzie impulsu do wzrostów z informacji powiązanych z Eurolandem i EUR/USD pozostanie funkcją dolara i ogólnego sentymentu.

W Wielkiej Brytanii indeksy PMI (pon-śr) zejdą na drugi plan na rzecz debaty w parlamencie nad projektem porozumienia brexitu. We wtorek rozpocznie się pięciodniowa debata (8 godzin dziennie) nad projektem z możliwością zgłaszania poprawek. Cały proces może skutkować nową wersją porozumienia akceptowalną w oczach brexitowców, ale równie dobrze może uwypuklić silne różnice zdać członków parlamentu i pokazać, że wersja premier May jest jedyną, która uchroni kraj przed chaotycznym rozstaniem z UE. Głosowania nad poprawkami dostarczą zmienności w notowaniach GBP. Uważamy, że w wycenie funta jest już sporo pesymizmu, łącznie z dyskontowaniem odrzucenia porozumienia w pierwszym głosowaniu 11 grudnia, ale na ten moment trudno być przekonanym, że ewentualne odbicie będzie gładkie.

Indeks PMI dla przemysłu z Polski (pon) balansuje blisko granicy sygnalizującej ekspansję/kurczenie się sektora, więc kolejny słaby odczyt podniesie obawy o tempo ożywienia. Oczekujemy lekkiego wzrostu do 50,7 (z 50,4) z dalszymi ograniczeniami po stronie zamówień eksportowych, co też negatywnie odbija się na subindeksie zatrudnienia. Rada Polityki Pieniężnej pozostaje na autopilocie i po posiedzeniu (wt-śr) nie spodziewamy się niespodzianek. Zaskakująco słaby odczyt inflacji za październik (1,2 proc., prog. 1,6 proc.) wzmacnia stanowisko gołębi i oczekiwania prezesa Glapińskiego dla braku zmian stóp procentowych do 2020 r. Pozostajemy neutralnie nastawieni do złotego, zakładając konsolidację blisko 4,30 do końca roku.

Kalendarz z Japonii nie zawiera niczego szczególnego i JPY dalej pozostanie na łańcuchu giełd i rynku długu. Gołębie komentarze szefa Fed zbiły w dół rentowności obligacji USA, co osłabia USD/JPY, ale obrona wzrostów przez rynek akcji stanowi siłę kontrującą. Trudno przewidzieć wynik rozmów Trump/Xi, zatem i kierunki dla USD/JPY pozostają otwarte. Uważnie będziemy też się przyglądać zachowaniu chińskiego rynku akcji, który będzie najbardziej wrażliwy na informacje o perspektywach wojen handlowych. Po danych PMI (pon, śr) można się spodziewać słabszych odczytów odzwierciedlających niepewność krajowych przedsiębiorców.

Z Australii otrzymamy szacunek PKB za III kw. (śr) oraz kilka istotnych odczytów za październik: pozwolenia na budowę (pon), sprzedaż detaliczna i bilans handlowy (czw). Większa wrażliwość AUD będzie na rozczarowania, szczególnie w przypadku słabnięcia popytu konsumpcyjnego w reakcji na wyższy koszt kredytu i niższe ceny nieruchomości. Decyzja RBA (wt) nie powinna przynieść zmian, choć interesującym będzie, czy nie wzrosną obawy banku o wpływ wojen handlowych. Poza tym AUD będzie barometrem oceny sentymentu po spotkaniu Trump/Xi na szczycie G20. Kalendarz z Nowej Zelandii jest pusty – oczekujemy, że kiwi będzie podlegał pod rynkowe nastroje.

Bank Kanady prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe bez zmian (śr). Z jednej strony jest dopiero co po październikowej podwyżce. Z drugiej silne spadki cen ropy naftowej będą zmartwieniem dla bankierów centralnych i mogą zachwiać profilem inflacji, która póki co jeszcze trzyma się w środku celu określonego przedziałem 1-3 proc. Zbyt wiele ostrożności w komunikacie i na konferencji prasowej będzie stanowić zagrożenie dla wysokiej wyceny podwyżki na kolejnym posiedzeniu w styczniu (66 proc.) i CAD może ucierpieć od gołębich komentarzy. Uwaga też na korelację z ropą naftową w obliczu szczytu OPEC (czw-pt). Uzgodnienia dotyczące redukcji wydobycia będą pozytywna niespodzianką, choć nie przypisujemy im wysokich szans z uwagi na opór Arabii Saudyjskiej.  

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Konrad Białas


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.