Koronawirus pokazuje, jak rynki finansowe zależą od Chin

Specjalne   •   31-01-2020 15:44
Epidemia koronawirusa wpływa na dynamikę wzrostu chińskiego, jak i globalnego wzrostu PKB. W pierwszej kolejności skutki odczują takie branże turystyka, transport oraz gastronomia. Widać to m.in. po tym, że globalne firmy ograniczają działalność w Chinach, linie lotnicze odwołują loty, a państwa wydają obywatelom szereg zaleceń.
Koronawirus pokazuje, jak rynki finansowe zależą od Chin

Strach przed zarażeniem powoduje, że konsumenci rezygnują z podróży do Państwa Środka i przestają korzystać z usług oferowanych przez Chiny. Władze decydują się na dodatkowe ograniczenia w handlu. Spowolnienie tej ogromnej gospodarki (która i tak rozwija się na stosunkowo niskim poziomie ok. 6%) odczują inne kraje, w tym europejskie oraz Stany Zjednoczone.

Spadki na Wall Street

Pierwsze skutki ekonomiczne są już zauważalne. Amerykańska giełda, która jeszcze tydzień temu znajdowała się na historycznych szczytach w czasie jednej sesji odnotowała silne spadki. Notowania indeksu SP500 zeszły z okolic 3337 pkt. o ponad 3 proc. Co prawda nie oznacza to od razu początku rynku niedźwiedzi, ale niepokój jest widoczny wśród inwestorów. Zdecydowanie łatwiej jest o silną reakcję na negatywne informacje niż o wybuch euforii i powrót do środowiska risk-on.

Rynek oczywiście nie lubi próżni. Po zejściu tematu wojen handlowych na dalszy plan, to problem epidemii jest wyceniany przez globalne rynki finansowe. Czy będzie to zapalnik do zmiany 10-letniego trendu? Taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

 

Wykres 1: Kontrakt CFD na indeks SP500 wykonał korektę o ponad 3 proc., źródło TMS Brokers

Kontrakt CFD na SP500 wykonał w ostatnim czasie jedynie korektę. To naturalna sytuacja po tak silnych wzrostach. Ostatnie spadki były podobne do tych z końca listopada 2019  oraz z początku stycznia 2020 r. Taka regularność może skłaniać do założeń, że to właśnie minima sprzed kilku dni są miejscem zakończenia korekty. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, opartym o założenia analizy technicznej, oznacza to, że właśnie buduje się na wykresie kolejny impuls wzrostowy. Nie zapominajmy jednak, że ryzyko negatywnych informacji z Chin na temat umieralności i zachorowań może całkowicie taki scenariusz zburzyć. Pamiętajmy również, że kurs cały czas znajduje się również w średnioterminowym kanale wzrostowym. Dodajmy do tego, że inne benchmarki amerykańskiej giełdy, takie jak indeks Dow Jones Industrial czy Nasdaq 100 zachowały się podobnie, a na wykresach cenowych tych walorów możemy doszukać się podobnych zależności.

Dołki w Azji

Giełdy azjatyckie również są w odwrocie. W od połowy stycznia Nikkei stracił ponad 3,4 proc a giełda tajska, reprezentowana przez indeks Taiex spadła o niespełna 6 proc. Parkiet chiński w związku z tym, że akurat mamy Święto Wiosny, jest zamknięty, ale w ostatni dzień notowań (tj. 24 stycznia) świecił się na czerwono.

W takich warunkach na ścieżkę wzrostową wróciło złoto oraz waluty zaliczane do bezpiecznych (frank i jen). Metal szlachetny, który jeszcze niedawno był wspierany wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i pośrednio prowadzoną przez Fed polityką monetarną, obecnie zyskuje na obawach o skutki ekonomiczne epidemii. Z technicznego punktu widzenia notowania królewskiego metalu pod koniec grudnia wybiły się z formacji „flagi”, dając tym samym sygnał do dalszych wzrostów. Potencjał w złocie widzą już od dawna fundusze ETF, które swoje aktywa przechowują w fizycznym kruszcu. Instytucje te weszły w posiadanie w całym 2019 roku w ponad 400 ton tego aktywa, co dało wzrost zakupów w odniesieniu do 2018 roku o 426 proc.  Złoto, które jeszcze 2 tyg. temu było najdroższe od 7 lat, nadal ma duży potencjał do wzrostów. 

Wykres 2: Złoto ponownie na wzrostowej ścieżce. W ostatnim czasie notowania były najwyżej od 7 lat. Źródło: TMS Brokers.

Korporacje liczą straty

Koronawirus to również zagrożenie dla dużych korporacji. Lufthansa – lider w zakresie połączeń z Chinami - wstrzymał już swoje loty do Państwa Środka. Za tym przykładem poszła konkurencja  - KLM, Finnair, Air France czy British Airways. Ciekawostką jest fakt, że polski LOT nie zawiesił jeszcze swoich połączeń. Pozwala natomiast na rezygnację lub zmianę terminu lotu, bez wpływu na cenę. Jeśli chodzi o branżę gastronomiczną to z gorsze wyniki od oczekiwań może pokazać McDonald’s. Globalna firma bowiem zamknęła już wszystkie swoje punkty w prowincji Hubei. Szwedzka Ikea oraz Sturbucks również - całkowicie lub częściowo - wstrzymują działalność.

Wykres 3: Notowania akcji europejskich linii lotniczych Lufthansa znajdują się od roku pod silną presją. W ostatnim czasie spadki przyspieszyły. Źródło: TMS Brokers (kontrakt CFD oparty o akcje Lufthansa).

Noworoczna przerwa w Chinach została przedłużona o niespełna tydzień. Dlatego też zagrożone mogą być dostawy na czas m.in. elektroniki. Ogólnie rzecz ujmując wywóz jakichkolwiek towarów z Państwa Środka może spotkać się z utrudnieniami.

Szacunki pokazują, że spadek wzrostu PKB Chin na skutek koronawirusa może wynieść w pierwszych trzech miesiącach roku nawet  1-2 proc. Oczywiście będzie to zależne od tego jak szybko władzom uda się okiełznać szerzącą się epidemię.   

 

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawne

Sporządził:
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik