Tygodniowe
Autor: Błażej Kiermasz

Zmienność zanika

Wątpliwym jest, by już w nadchodzących, letnich miesiącach rynki stały się dużo bardziej zmienne. Nie można jednak wykluczyć takiej ewentualności jesienią, kiedy to FED najprawdopodobniej zaprzestanie programu skupu aktywów, a także nasilą się spekulacje dotyczące normalizacji warunków monetarnych w USA i Wielkiej Brytanii. Obecnie problemem jest duży popyt na instrumenty gwarantujące zarobek przy niskiej zmienności, jak np. odpowiednie strategie opcyjnie. Paradoksalnie jest to też szansą na zwiększenie się zmienności. Bardzo duża ilość inwestorów jest bowiem złapana w pułapkę niskiej zmienności i jeżeli dojdzie do jej nagłego wzrostu to będą oni dodatkowym motorem napędowym nerwowych ruchów na rynkach.

Mijający tydzień upłynął pod znakiem spadków na giełdach w Europie. Wszystkie najistotniejsze indeksy strefy euro straciły w ciągu 5 dni około 2 proc. Najsilniejszą z walut emerging markets był w tym czasie rosyjski rubel, który skorzystał na słowach Władmira Putina. Kurs RUBBASK, na który w 55 proc. składa się USD/RUB a 45 proc. EUR/RUB, znalazł się na najniższym poziomie od ponad 5 miesięcy. Solidnie zyskiwała także waluta gospodarza trwających Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, czyli brazylijski real. Nieco gorzej radziła sobie jednak tamtejsza giełda, która odnotowała około 1 proc. spadek.

USA: rentowności obligacji spadają

Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich spadły do najniższego w tym miesiącu poziomu wynoszącego 2,51 proc. Majowa inflacja bazowa PCE wzrosła o 1,8 proc. w ujęciu rocznym. Była to największa zwyżka od października 2012. Cel inflacyjny FED-u wynosi 2 proc. W swojej wypowiedzi dla telewizji FOX szef FED-u z St. Luis James Bullard zaznaczył, że stopa bezrobocia w USA może spaść w tym roku poniżej poziomu 6 proc. a inflacja przyspieszyć w okolice 2 proc. Jego zdaniem rynki nie doceniają tego jak blisko FED jest realizacji swoich podstawowych celów. Podwyżka stóp jest prawdopodobna nawet już w I kwartale 2015.

Japonia: inflacja najwyżej od dekad

Jen znalazł się na najwyższym poziomie wobec dolara amerykańskiego w tym miesiącu. Kurs USD/JPY zniżkuje w kierunku 101,00. Wpływ na taki stan rzeczy mają opublikowane dane na temat inflacji w Kraju Kwitnącej Wiśni. Inflacja bazowa wzrosła o 3,4 proc. w ujęciu rocznym. Jest to najwyższy poziom od 32 lat. Ceny towarów konsumpcyjnych znalazły się z kolei na rekordowym poziomie od ponad dwóch dekad, osiągając 3,7 proc. r/r. W miesiącach letnich spodziewany jest jednak spadek tempa wzrostu cen. Pomimo to japoński rok fiskalny, który rozpoczął się w kwietniu ma charakteryzować się wartościami inflacyjnymi zbliżonymi do 2 proc. celu BoJ. Jen japoński jest najsilniejszą obok surowcowych walutą z grona G10. Wpływ na to ma także poprawiająca się sytuacja na tamtejszym rynku pracy. Stopa bezrobocia spadłą do 3,5 proc., natomiast stosunek pojawiających się etatów do aplikacji wzrósł do najwyższego od 1992 roku poziomu 1,09.

Polska: sprzedaż detaliczna nie zachwyciła

Sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 3,8 proc. r/r. Oznacza to spowolnienie z 8,4 proc. w kwietniu. Był to też odczyt słabszy od konsensusu który wynosił 6,2 proc. Stopa bezrobocia zgodnie z oczekiwaniami spadłą z 13.0 proc. do 12,5 proc. Po raz pierwszy od osiemnastu miesięcy liczba bezrobotnych spadła poniżej dwóch milionów a ponadto tempo spadku liczby bezrobotnych jest najwyższe od stycznia 2009 r., co jest bardzo pozytywnym sygnałem i wspiera nasz scenariusz makro na najbliższe miesiące, którego głównym założeniem jest trwały i stabilny wzrost konsumpcji.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.