Flesz
Źródło: TMS Brokers

Europejskie banki niezainteresowane funduszami z ECB?

Nadpłynność sektora bankowego w strefie euro wynikająca z programów LTRO [w mld EUR]Źródło: Bloomberg, ECB

W piątek banki zgłosiły chęć oddania do ECB 19,9 mld EUR z pożyczek LTRO pozyskanych w 2011 i 2012 r. Jest to kwota większa niż łączna wartość umorzeń na trzech poprzednich aukcjach z tego miesiąca.

Przypomnijmy, wczoraj w ramach aukcji TLTRO (nowe pożyczki ukierunkowane na rozwój akcji kredytowej dla przedsiębiorstw) banki zgłosiły popyt na jedynie 82,6 mld EUR wobec prognoz na poziomie 100-150 mld EUR.

Zatem widać, że spora część wczorajszego popytu była zrolowaniem dotychczasowej pozycji w wygasających w lutym 2015 r. LTRO. Wygląda na to, że ECB będzie musiał poszukać innych sposobów na zmuszenie banków komercyjnych do kierowania pieniędzy w realną gospodarkę, co oznacza bardziej agresywną politykę luzowania monetarnego. Negatywna presja na euro znajduje kolejne potwierdzenie.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.