Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: PCE Core, Yellen, inflacja z EU, Polski, Japonii, PKB z USA, WB, Kanady

W USA na pierwszym planie będą dane o dochodach i wydatkach Amerykanów oraz indeks kosztów utrzymania PCE core (pt). Indeks PCE core – preferowana przez Fed miara inflacji - spadł do 1,5 proc. z 1,8 proc. na początku roku i dalsze spowolnienie inflacji może wzmacniać obóz gołębi w Fed. Jeśli tak będzie szanse na podwyżkę stóp procentowych we wrześniu wyraźnie spadną i USD zareaguje przeceną. Poza tym rynek będzie też zwracał uwagę na dane o zamówieniach na dobra trwałe (pon), indeks zaufania konsumentów (wt), finalny PKB za I kw. (czw) oraz Chicago PMI i indeks Uniwersytetu Michigan. Dodatkowo we wtorek prezes Fed Yellen ma wystąpienie w Londynie, gdzie mogą się pojawić wskazówki dotyczące polityki monetarnej.

Ze strefy euro napłyną wstępne szacunki inflacji za czerwiec (pt), a wcześniej poznamy niemiecki indeks Ifo (pon). Wskaźnik klimatu biznesu ma za sobą dobrą serię poprawy i teraz możliwa jest stabilizacja, choć wciąż będzie to świadczyć o solidnym tempie ożywienia. W przypadku danych o inflacji spadek głównego wskaźnika jest wysoce prawdopodobny (przez wygasanie efektu rocznej zmiany cen energii), ale to dalszy spadek inflacji bazowej poniżej 1,0 proc. będzie negatywny dla EUR, gdyż wzbudzi obawy o determinację ECB do redukcji programu QE.

Z Wielkiej Brytanii otrzymamy drugorzędne odczyty rachunku bieżącego i podaży pieniądza oraz finalny szacunek PKB za I kw (pt).Te ostatnie nie mają już tak dużej siły oddziaływania jak wstępny odczyt, więc w większym stopniu polityka będzie determinować kierunek dla funta. Komentarze członków BoE, czy szczegóły rozmów o Brexicie stanowią dwustronne ryzyko, ale w dłuższym horyzoncie dalej zakładamy osłabienie GBP. Z mniejszych gospodarek europejskich otrzymamy odczyty sprzedaży detalicznej ze Szwecji (czw) i Norwegii (pt) oraz szwajcarski indeks KOF (pt). Ogólnie czynniki zewnętrzne (ropa – NOK, apetyt na ryzyko – SEK, CHF) mogą mieć decydujący wpływ na te waluty.

W Polsce spodziewany mocny spadek stopy bezrobocia (pon) ma podłoże sezonowe i nie powinien być dla nikogo niespodzianką. Większe zainteresowanie będzie związane z wstępnym szacunkiem czerwcowej inflacji CPI (pt), gdyż spodziewany spadek o 0,1 p.p. do 1,8 proc tylko wzmocni przekonanie inwestorów, że w tym roku RPP nie podniesie stóp procentowych. W ostatnich dniach zachwianie sentymentu rynkowego odbiło się na kondycji złotego i trzymamy się zdania, że obecnie rynek będzie bardziej wrażliwy na negatywy sygnały. Podejście EUR/PLN pod 4,30 jest prawdopodobne. 

Z Japonii otrzymamy sprzedaż detaliczną (czw) i inflację CPI (pt) z większą uwagą na tej drugiej publikacji. Porażka w przyspieszeniu dynamiki cen będzie oznaczać, że Bank Japonii nie prędko odejdzie od ultra-luźnej polityki. Dla JPY byłby to umiarkowanie negatywny impuls. Poza tym o popycie na jena będzie decydować skala awersji do ryzyka, choć widać zarysowującą się przewagę kupujących USD/JPY z bazą na 111.

W przyszłym tygodniu z Australii otrzymamy jedynie drugo-, jeśli nie trzeciorzędne dane o udzielonych kredytach (pt), a w Nowej Zelandii kalendarz zawiera bilans handlu zagranicznego (wt) i pozwolenia budowlane (pt) z większym znaczeniem tych pierwszych. Wyższa nadwyżka handlowa będzie potwierdzeniem, że eksport pozostaje niewzruszony na aprecjację NZD. Poza tym waluty z Antypodów będą podlegać pod generalny sentyment rynkowy i apetyt na ryzyko, który na ten moment jest sprzyjający.

Z Kanady otrzymamy jedynie kwietniowy PKB (pt) i tylko spore rozczarowanie mogłoby wytrącić rynek z jastrzębich oczekiwań przed lipcowym posiedzeniem BoC. Rynek nie wyklucza szans na podwyżkę, o czym jeszcze przed miesiącem nie było mowy, ale ostatnie komentarze z banku sugerują, że zmiana jest blisko. To powinno stanowić barierę ochronną dla CAD i ograniczać negatywny wpływ spadków cen ropy naftowej.

 

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.