Specjalne
Autor: autor: Konrad Białas

CAD – tonąc w ropie

Uważamy, że dane z gospodarki Kanady nie wyrażają jeszcze pełnych skutków spadku cen ropy naftowej. Dopiero niedawno wskaźniki makroekonomiczne zaczęły negatywnie zaskakiwać na czele ze styczniowym indeksem Ivey PMI, który spadł do 45,4 z 55,4 w grudniu. Gwałtowna deterioracja oceny aktywności gospodarczej pokazuje, że kanadyjscy przedsiębiorcy przygotowują się na najgorsze. I nie tylko oni, gdyż Bank Kanady (BoC) na ostatnim posiedzeniu zrewidował w dół prognozy wzrostu na 2015 rok z 2,4 proc. do 1,9 proc. Co więcej, BoC porzucił już oczekiwania, jakoby eksport i inwestycje były motorem ożywienia gospodarczego w kolejnych kwartałach, kładąc większy ciężar na ożywieniu USA i słabości CAD.

Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Problemy kanadyjskiej gospodarki nie są wyłącznie skutkiem taniejącej ropy naftowej, gdyż spory udział w eksporcie stanowią także inne surowce (złoto, węgiel, aluminium, miedź, ruda żelaza), z których większość pozostaje w trendzie spadkowym. Wyraźne pogorszenie „terms of trade” Kanady na wielu frontach oznacza, że dla odbudowania konkurencyjności Kanady CAD musi być słabszy.

Źródło: Bloomberg, Citi, TMS Brokers

Od strony polityki monetarnej Bank Kanady w styczniu zaskoczył rynki obniżając główną stopę procentową o 25 pb do 0,75 proc., argumentując decyzję negatywnym wpływem spadku cen ropy naftowej na perspektywy wzrostu i inflacji. Prezes banku Stephen Poloz określił decyzję jako zabezpieczenie przed dalszym wpływem negatywnych trendów na rynku surowców i pozostawił otwartą furtkę dla dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli warunki ekonomiczne pogorszą się ponad obecne oczekiwania. Biorąc pod uwagę, że bank w swoich prognozach przyjął cenę ropy w długim terminie na poziomie 60 USD/b (prawie 10 USD poniżej bieżących poziomów), sądzimy, że zachodzi wysokie ryzyka utrzymania faktycznej ścieżki wzrostu i inflacji poniżej poziomów oczekiwanych przez BoC. Na tej podstawie spodziewamy się kolejnego cięcia stóp procentowych o 25 pb prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu w marcu, a najpóźniej w kwietniu (jeśli nadchodzące dane będą pozytywnie zaskakiwać).

Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Rynek stopy procentowej dyskontuje spadek głównej stopy procentowej do 0,50 proc. do końca roku przy zaledwie 4 pb obniżki wycenianej za miesiąc, stąd naszym zdaniem CAD ma istotny potencjał do negatywnej reakcji na decyzję BoC. Ponieważ bank centralny po kolejnej obniżce zapewne utrzyma akomodacyjne nastawienie, a skutki ekonomiczne niskich cen ropy naftowej jeszcze w pełni się nie ujawniły, presja na CAD będzie obecna przez kilka kolejnych miesięcy. Rewidujemy naszą prognozę USD/CAD z 1,18 do 1,31 na koniec 2015 roku.

Wykres 4. CAD - wykres historyczny i prognoza.

Źródło: Bloomberg, TMS Brokers
Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.