Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Z jednym wyjątkiem

Spadek indeksu zmienności na rynku walutowym wskazuje na uspokojenie nastrojów Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Trzy kluczowe publikacje makro w tym tygodniu (PKB Chin, CPI z USA, PMI ze strefy euro) nie okazały się tak straszne, jak początkowo się obawiano. W rezultacie sentyment na rynku zaczyna silniej przechylać się na pozytywną stronę. Rynek akcji wymazał już tąpnięcie z ubiegłego tygodnia. Spadek zainteresowania „bezpiecznymi przystaniami” widać po dołującej cenie złota. Na rynku walutowym indeks CVIX (indeks zmienność na rynku walutowym) od 16 października obniżył się o 10 proc., co dla miary nastrojów na rynku jest tożsame z wyraźnym uspokojeniem. W przełożeniu na poszczególne waluty wystarczy wspomnieć o przecenie jena.

Wszystko powyżej było wyraźniejsze wczoraj, ale w nocy rynek obiegła wiadomości o odnotowaniu przypadku eboli w Nowym Jorku. Jakkolwiek od jednego chorego do epidemii daleka droga, tak dla Wall Street, a potem dla Azji, to wystarczyło, by przyhamować wcześniejszy entuzjazm. O czym należy pamiętać, to że obawy o ebolę nasilają się i słabną, natomiast w dłuższym horyzoncie czynniki ekonomiczne będą dyktować warunki na rynkach finansowych. Pod tym kątem z każdym dniem sentyment jest coraz bardziej przyjazny wzrostowi apetytu na ryzyko… z jednym wyjątkiem.

Tym wyjątkiem (i w konsekwencji zagrożeniem dla nastrojów) jest niedzielna publikacja stress testów dla europejskich banków. Od kilku dni rynek spekuluje, ile banków oblało testy i jak wysokie są potrzeby kapitałowe w sektorze. Liczba podmiotów dochodzi już do 20 (na 130) z niedoborami kapitałowymi na poziomie 25 mld EUR. Temat stress testów stanowi największe zagrożenie dla wartości euro. Gorsze wyniki będą oznaczać słabość sektora bankowego i jego niezdolność do rozkręcenia akcji kredytowej (bo to będzie grozić podwyższeniem wskaźników ryzyka), co pociągnie za sobą dalsze luzowanie polityki przez ECB. W efekcie skup obligacji skarbowych może nastąpić wcześniej niż się obecnie szacuje (naszym zdaniem I kw. 2015). Z kolei lepszy od oczekiwań wynik może przynieść chwilowe odreagowanie dla unijnej waluty, ale w dłuższym terminie euro i tak skazane jest na spadki, gdyż od strony sytuacji makro w strefie euro QE wydaje się nieuniknione.

Podsumowując, dalej uważamy, że krótka pozycja na EUR/USD jest bezpieczniejszą inwestycją niż odwrotne zlecenie. Jeśli (podkreślam: JEŚLI) stress testy wyjdą słabo, popyt na „bezpieczne aktywa” może powrócić, co zostanie odzwierciedlone odwrotem po ostatnich wzrostach EUR/JPY. W piątek zmienność może dotyczyć także funta, gdyż o 10:30 poznamy wstępne szacunki PKB Wielkiej Brytanii za III kw. Prognozowany jest wzrost o 0,7 k/k, choć po wczorajszych wynikach sprzedaży detalicznej jest ryzyko słabszego odczytu. Sprzedaż nowych domów w USA (16:00) powinna mieć ograniczony wpływ na dolara.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.