Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Rynki w oku cyklonu?

Odbicie indeksu Nikkei225 idize w parze z USD/JPY Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Klimat na rynkach finansowych systematycznie poprawia się po środowym szoku, a inwestorzy skrzętnie wyszukują argumentów za powrotem w ryzykowne inwestycje. Jednoprocentowe wzrosty na Wall Street w piątek napędzane najwyższym od siedmiu lat odczytem indeksu zaufania konsumentów dały sygnał do dzisiejszych wzrostów w Azji, gdzie Nikkei rośnie ponad 3,5 proc. Rentowności 10-latek USA wracają ponad 2,2 proc., sugerując więcej spokoju o ścieżkę polityki Fed. USD/JPY podchodzi pod 107,50, choć tutaj akurat więcej słabości jena niż siły dolara. Według prasowych doniesień z Japonii tamtejszy Government Pension Investment Fund, największy funduszy emerytalny na świecie z aktywami 1,2 bln USD, rozważa zwiększenie udziału zagranicznych akcji i obligacji z 23 proc. do 30 proc. Dolar australijski zwyżkuje po piątkowych informacjach z Chin, gdzie bank centralny planuje wstrzyknąć w rynek między bankowy 200 mld CNY (ok. 33 mld USD). To druga taka akcja po 500 mld CNY pożyczonych miesiąc temu, co jest odbierane jako próby wsparcia gospodarki.

Publiakcje wskażą kierunek

Jak na razie wszystko wygląda dobrze, ale pytaniem pozostaje, czy sztorm już za nami, czy jednak znaleźliśmy się w oku cyklonu? Z problematycznych kwestii takich, jak kondycja globalnej gospodarki, nie da się otrząsnąć w jeden dzień, więc w najbliższych dniach wiele będzie zależeć od wydźwięku publikowanych danych makro. Po zwyczajowo nudnym poniedziałku (tylko bilans płatniczy ze strefy euro), emocję wzrosną we wtorek wraz z odczytem PKB z Chin za III kw. Punktem wyjścia jest wzrost o 7,2 proc. r/r. Jednocześnie poznamy wrześniowe wartości produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W środę najważniejsze będą dane o inflacji CPI z USA i ciekawe, na ile deflacyjny trend cen ropy naftowej odbije się na ogólnej presji cenowej. W czwartek w centrum uwagi znajdzie się strefa euro ze wstępnymi odczytami indeksów PMI, gdzie oczekiwania już są na minus.

W zależności od wyników tydzień na rynku może przypominać przejażdżkę po wybojach, choć nie sądzę, aby czekały nas dzienne wahania na poziomie tych z ostatniej środy. Na rynku walutowym najgorsze w redukowanie długich pozycji w dolarze (w większości względem euro i jena) już minęło i zeszłotygodniowe minima USD/JPY i USD/EUR powinny być niezagrożone. Jednocześnie nie mam jeszcze przekonania o wyjściu USD/JPY ponad strefę 107,50-108, przynajmniej bez silnych odczytów z USA lub kojących komentarzy z FOMC. Indeksy PMI to poważne zagrożenia dla euro i nasze nastawienie jest tutaj negatywne. Sytuacja na wykresach AUD/USD i NZD/USD bardziej wygląda na przystanek w spadkach niż uklepywanie dna do odbicia. Notowania funta powinny być wynikiem odbioru danych z Wielkiej Brytanii (czwartek: sprzedaż detaliczna, piątek: PKB) i zastanawiam się, czy GBP/USD uda się wyjść ponad 1,62.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/