Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Pierwsze wątpliwości

Po kilkumiesięcznych zakłóceniach powraca dodatniakorelacja między USD/JPY a rentownościami 10-letnich obligacji USAŹródło: Bloomberg

Kluczowym pytaniem w rozpoczynającym się tygodniu będzie, na ile rynek słusznie wycenił nastawienie Fed do podwyżek stóp procentowych, a w rezultacie czego na ile bieżąca wycena amerykańskiego dolara jest prawidłowa? Trudno dyskutować z perspektywami silnego dolara w długim terminie, szczególnie wobec euro i jena japońskiego, biorąc pod uwagę kontrast w prowadzonej polityce monetarnej. Jednak naszym zdaniem tempo, w jakim dolar zyskiwał od początku września, było zbyt szybkie, tym samym podnosząc ryzyko krótkoterminowej korekty. Podejście to potwierdzają ostatnie zmiany na rynku obligacji skarbowych USA, gdzie zatrzymane zostały ostatnie wzrosty rentowności. Cofnięcie się oprocentowania 10-letnich papierów z 2,65 proc. w piątek do 2,56 proc. dziś rano wskazuje, że dla inwestorów na rynku długu poziomy są atrakcyjne (Powszechnie uważa się, że siła dolara ma iść w parze ze wzrostem rentowności, zatem jeśli mielibyśmy widzieć dalsze umocnienie waluty, to nielogicznym jest nasilenie popytu na obligacje.) Przy korekcie rentowności mamy zatrzymanie wzrostów wrażliwego pod tym względem USD/JPY. W konsolidacji pozostaje EUR/USD, gdzie nie ma odważnych na pociągniecie kursu niżej. Rynek potrzebuje świeżego impulsu, zarówno do kontynuacji umocnienia dolara, jak i do zainicjowania korekty. Uważamy, że większe jest prawdopodobieństwo tego drugiego, a zapalnikiem może być gorszy do prognoz raport z gospodarki USA, bądź gołębi komentarz członka FOMC. W tym kontekście w poniedziałek uwagę zwraca wystąpienie Williama Dudleya z Fed z Nowego Jorku (16:05) oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym (16:00).

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.