Poranny
Autor: autor: Bartosz Sawicki

Ceny w Europie nadal hamują

Wykres godzinowy kursu EUR/USD Źródło:TMS Direct

Dotyczą one przede wszystkim obniżania się średnioterminowych oczekiwań inflacyjnych na rynku stopy procentowej. Praktycznie stałe sformułowanie obecne w treści komunikatu: „oczekiwania inflacyjne są mocno zakotwiczone”, tym razem nie padnie z ust Mario Draghiego. Historycznie ECB na taki stan rzeczy reagował dostosowując kształt swojej polityki. Tym razem będzie zapewne inaczej, ale uważamy, że w najbliższych dniach nie można liczyć na umocnienie wspólnej waluty i kurs EUR/USD nie powinien powracać ponad 1,3230. W dobiegającym końca tygodniu euro straciło do pozostałych  walut G-10 poza szwedzką koroną. Na niekorzyść euro działa obniżanie się eurowej krzywej swapowej oraz większa wrażliwość rynku akcji na konflikt na Wschodzie. Drugi ze wspomnianych czynników mocno ciąży złotemu, kurs EUR/PLN dotarł przejściowo do 4,23 a USD/PLN przekracza już 3,20. Słaby złoty to oczywiście nie jedyna konsekwencja reeskalacji napięć geopolitycznych. Spodziewamy się, że w rezultacie PMI dla polskiego przemysłu obniży się do 49 punktów. Do posiedzenia RPP złoty powinien pozostać pod presją. Nasz krótkoterminowy model równowagi finansowej wskazuje, że choć złoty jest nieco niedowartościowany, to relatywna wycena szeregu klas aktywów uzasadnia osłabienie. Sytuacja na rynku opcji walutowych również oddaje załamanie się sentymentu względem rodzimej waluty i sugeruje znaczną przestrzeń do kontynuacji osłabienia.

Strefa euro: inflacja coraz bliżej zera

Ceny konsumenckie w Niemczech pozostały stabilne - ich dynamika utrzymała się na niezmienionym poziomie wobec poprzedniego miesiąca. Podobnie jak w lipcu, wyniosła ona 0,8 proc. Inflacja bazowa również nie uległa zmianie. Tempo wzrostu cen spowolniło nieco w Hiszpanii. Wyniosło ono w sierpniu -0,5 proc. r/r wobec -0,4 proc. w lipcu. Nie są znane jeszcze dane na temat wzrostu cen we Włoszech oraz Francji. Jednak w obu tych krajach tempo inflacji bazowej spowalnia od początku roku. Jednymi z przyczyn są mozolne tempo wzrostu gospodarczego oraz utrzymujące się na wysokich poziomach bezrobocie. Nie widać perspektyw by te tendencje miały się w najbliższym czasie odwracać. W związku z tym wydaje się, że zakładany przez konsensus spadek inflacji za sierpień w strefie euro do poziomu 0,3 proc. w ujęciu rocznym jest wielce prawdopodobny. Taki scenariusz wspiera także sytuacja na rynku paliw i żywności. Gdyby tak się stało, to może to nasilić spekulacje dotyczące jakiś dalszych kroków, które może podjąć Europejski Bank Centralny. Uważamy, że do przysłotygodniowego posiedzenia euro pozostanie pod presją.

Polska: rachunki narodowe                 

Po szacunkowym odczycie wartości wzrostu PKB w drugim kwartale nadal nie wiadomo jak wygląda struktura wzrostu PKB. Szacujemy wzrost spożycia o 2,8 proc. r/r (konsensus rynkowy to 2,7 proc. r/r). Nasze prognozy bazują na wynikach sprzedaży detalicznej oraz obrotach w handlu. Nie bez znaczenia pozostają coraz lepsze wyniki badań koniunktury konsumenckiej. Bardzo podobnie przestawia się sytuacja drugiego kluczowego komponentu PKB, czyli nakładów brutto na środki trwałe (inwestycji), które naszym zdaniem wzrosną o 4,2 proc. r/r (konsensus rynkowy wynosi 5,5 proc. r/r). Kluczowym czynnikiem dla poprawy tego komponentu jest nie tylko niskie oprocentowanie kredytów, ale przede wszystkim oceny przyszłej sytuacji gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.