Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Amerykańscy konsumenci w szampańskich nastrojach

USA: PKB i jego składowe Źródło: Bloomberg

Najsłabszą walutą z grona G-10 jest dziś dolar nowozelandzki. Jego silną przecenę wywołał spadek, opublikowanych w nocy, 2-letnich oczekiwań inflacyjnych do najniższego od 15 lat poziomu (2,06 proc.). W związku z tym wydaje się, że okres utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie przez RBNZ może się wydłużyć. W trakcie sesji azjatyckiej światło dzienne ujrzał protokół z posiedzenia Banku Japonii. Nie pojawiło się w nim nic zaskakującego. Rozkład głosów wyglądał następująco 5 do 4 na korzyść zwiększenie programu skupu aktywów. O godz. 8:00 poznaliśmy finalne dane dotyczące wzrostu PKB w Niemczech w III kwartale tego roku. Konsensus zakładał wzrost na poziomie 0,1 proc. w ujęciu kwartalnym oraz 1,2 proc. w ujęciu rocznym. Odczyty okazały się zgodne z konsensusem jednak ich szczegóły spowodowały lekkie osłabienie euro. Negatywnie odczytany został spadek inwestycji o 0,9 proc. w ujęciu kwartalnym (oczek. -0,8 proc. k/k).

Wiele atrakcji czeka inwestorów jeszcze przed, a także na początku amerykańskiej sesji. O godz. 14:30 poznamy najważniejszą dzisiejszą publikację, czyli drugi odczyt PKB dla Stanów Zjednoczonych. Według oczekiwań ma on ukształtować się na poziomie 3,3 proc. w ujęciu kwartalnym wobec poprzedniej prognozy wynoszącej 3,5 proc. Wydaje się, że ryzyko negatywnego zaskoczenia jest bardzo niewielkie, więc dane mogą umocnić dolara. O tej samej porze opublikowana zostanie sprzedaż detaliczna z Kanady za wrzesień. Według konsensus ma ona wzrosnąć w ujęciu miesięcznym o 0,5 proc. wobec sierpniowego odczytu na poziomie -0,3 proc. m/m. Naszym zdaniem będzie ona lepsza od konsensusu (wskazują na to dane o produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży hurtowej), co może wesprzeć dolara kanadyjskiego. Wydaje się, że może być on dobrym wyborem na krótkoterminowe kupno w relacji do niemal wszystkich walut z wyłączeniem dolara amerykańskiego, którego wspierać mogą dzisiejsze dane makroekonomiczne.

O 16:00 poznamy wskaźniki wyprzedzające Conference Board oraz Richmond Fed. Pierwszy z nich dotyczy nastrojów konsumentów, natomiast drugi jest regionalnym wskaźnikiem koniunktury dla stanów: Wirginia, Maryland, Północna i Południowa Karolina, Dystrykt Kolumbia oraz Zachodnia Wirginia. Wydaje się, że indeks Conference Board może wypaść lepiej od konsensusu, który zakłada wzrost z 94,5 pkt. w październiku do 96,0 pkt. w tym miesiącu. Spowodowane może być to zniżkującymi cenami paliw, przyzwoitym przyrostem nowych miejsc pracy oraz zwyżkującymi notowaniami amerykańskich indeksów giełdowych. Oczekiwania dotyczące indeksu Richmond Fed za listopad kształtują się na poziomie 16 pkt. W poprzednim miesiącu wyniósł on 20 pkt. i był to najwyższy poziom od niemal 4 lat.

Polska: Kolejny spadek stopy bezrobocia

Jeśli stopa bezrobocia rejestrowanego obniży się do 11,4 proc. (co jest naszym scenariuszem bazowym) to stopa po odsezonowaniu spadnie poniżej 12 proc. co byłoby najlepszym wynikiem od końca 2009 r. Niestety obecna poprawa tylko częściowo wynika z poprawy sytuacji w gospodarce, ponieważ większa część bezrobotnych jest usuwana z rejestrów, natomiast pięć lat temu rozpoczynała się wzrostowa tendencja dla stopy bezrobocia. Naszym zdaniem aktywna polityka rynku pracy będzie kontynuowana, co pozwoli na dalszą „statystyczną” poprawę sytuacji na rynku pracy. To właśnie charakter spadku stopy powoduje, że w ślad za danymi z rynku pracy nie idzie sprzedaż detaliczna, która naszym zdaniem w październiku wzrosła o 2,9 proc. r/r.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.