Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 18 XII

  • EUR/USD przełamał opór przy 1,1785, na który składały się zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc. oraz poziom overbalance. Notowania mają zatem otwartą drogę do 1,1810, gdzie wypadają szczyty z 7, 11 i 15 grudnia. Wsparcia należy szukać przy 200-okresowej średniej kroczącej w rejonie 1,1775.
  • GBP/USD wyhamował spadki w okolicach 200-okresowej średniej kroczącej, co może zapowiadać powrót do wzrostów. Scenariusz ten potwierdza oscylator stochastyczny, który wygenerował sygnał kupna w strefie wyprzedania. Oporu należy szukać przy linii łączącej grudniowe szczyty w okolicach 1,3425.
  • USD/JPY póki co nie ma siły na kontynuację wzrostów. Kurs zbliża się do ustanowionych w nocy minimów w okolicach 112,50. Ich przebicie sprowadzi kurs do zeszłotygodniowych minimów przy 112,00.
  • AUD/USD wykonał ruch powrotny do przebitego oporu przy 0,7645 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc., szczyty z przełomu listopada i grudnia). W najbliższym czasie prawdopodobnie czeka nas kontynuacja wzrostów, dla których oporem będzie 0,7730 (szczyt z 2 listopada).  
  • EUR/PLN z impetem odbił się od oporu w okolicach 4,22 (dolna banda wybitej konsolidacji). Wyrysowana na wykresie dziennym duża czerwona świeca jednoznacznie nakreśla dalszy kierunek kursu. Wsparciem jest dołek z 10 grudnia przy 4,1900.   

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.