Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 18 VIII

  • EUR/USD wyraźnie nie ma siły na pogłębienie spadkowej korekty. Na wykresie dziennym wyrysowała się seria formacji młota, które wskazują na słabość strony podażowej i zapowiadają rychły powrót do wzrostów. Najbliższego oporu należy szukać przy lipcowych szczytach wypadających w rejonie 1,1910. Ich przebicie pozwoli na wzrost do 1,2060, gdzie znajdziemy zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc.
  • GBP/USD co prawda przełamał krótkoterminową linię trendu spadkowego, jednak póki co popyt nie ma siły na powiększenie wzrostów – wskazuje na to rysująca się formacja spadającej gwiazdy. Prawdopodobny jest zatem ponowny spadek do wsparcia przy 1,2840.  
  • USD/JPY zanegował wzrostowy scenariusz i ponownie zmierza w kierunku wsparcia przy 108,80. Mimo wszystko mało prawdopodobne, by wsparcie to zostało przełamane bez uprzedniej korekty. Pierwszym oporem dla potencjalnego odreagowania będzie 109,70, czyli zniesienie Fibonacciego 38,2 proc.
  • AUD/USD powraca do zwyżki po wykonaniu ruchu powrotnego do przebitej linii trendu spadkowego korespondującej ze zniesieniem Fibonacciego 61,8 proc. i 200-okresową średnią kroczącą. Oporem jest poziom 0,7960 (szczyt z 17 sierpnia, zniesienie 61,8 proc.).
  • EUR/PLN: na wykresie 4-godzinowym powstała duża formacja szpulki, wskazująca na niezdecydowanie rynku. Mimo wszystko bardziej prawdopodobna jest kontynuacja wzrostów w kierunku poziomu 4,30 (szczyt z 11 sierpnia, zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc.).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.