Opinie
Źródło: TMS Brokers

Siła gospodarki siłą funta

Wraz z coraz lepszym sentymentem w biznesie oraz systematycznie rosnącymi cenami nieruchomości dane wskazały, że PKB Wielkiej Brytanii, po wzroście o 3,1 proc. r/r w I kw., w II kw. ma się przynajmniej równie dobrze. To z kolei powinno przekładać się na coraz większe przekonanie uczestników rynku o zbliżających się podwyżkach stóp procentowych przez Bank Anglii. W tym kontekście kluczowe dla przebiegu notowań brytyjskiej waluty w kolejnych dniach, może okazać się czwartkowe wystąpienie publiczne Gubernatora BoE Marka Carneya oraz Kanclerza Skarbu George Osbornea.

Uważamy, że szczególna uwaga zwrócona zostanie na stosunkowo dynamiczne wzrosty cen nieruchomości. Sądzimy, że Mark Carney może zasugerować, że aby zapobiec „przegrzaniu” rynku nieruchomości, niezbędne mogą być podwyżki stóp procentowych. To z kolei powinno przełożyć się na umocnienie brytyjskiej waluty. Uważamy, że funt ma szanse na dalszy wzrost wartości wobec euro. Rozbieżne drogi Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego powinny przekładać się na zwiększenie korzystnej dla Wielkiej Brytanii różnicy w rynkowych stopach procentowych. Najbliższe silne wsparcie dla kursu EUR/GBP znajduje się ok. 100 pipsów niżej, na poziomie 0,7960.

Zmienność w notowaniach par z funtem szterlingiem powinna pojawić się już jutro kiedy to poznamy dane z rynku pracy.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.